Obsługa księgowa

Obsługa księgowa2018-07-24T17:11:45+01:00

Siłą naszego zespołu jest jego skład. Różnorodność fachowców jaka go tworzy zapewnia nam możliwość świadczenia wielu usług. Jedną z takich usług jest właśnie księgowość. Jej prawidłowe prowadzenie jest jednym z najważniejszych aspektów działania podmiotu. Świadczymy pełną obsługę księgową szczególnie dla spółek prawa handlowego. Nowoczesne formy komunikacji, oraz umiejętność korzystania z najnowszych rozwiązaniach technicznych pozwala nam świadczyć usługi dla Klientów z całej Polski. Koszt obsługi księgowej w ofercie abonamentowej zaczyna się już od 399zł, wysokość abonamentu uzależniona jest od schematu organizacyjnego spółki i ilości dokumentów.

BRĄZOWY

39900
 • do 15 dokumentów miesięcznie

SREBRNY

49900
 • do 40 dokumentów miesięcznie

ZŁOTY

59900
 • do 80 dokumentów miesięcznie

 

W przypadku większej liczby dokumentów niż przewiduje abonament „Złoty” wartość obsługi księgowej ustalana jest indywidualnie. Podaj nam możliwie jak najwięcej informacji o swojej firmie i zamów indywidualną wycenę.

Zamów

Wszystkie wartości podane są bez obowiązującej stawki podatku VAT ( 23%).

Zatrudniasz pracowników? Sprawdź naszą ofertę kadr i płac.

MAŁA FIRMA

2900*
 • *za osobę
 • do 5 pracowników

ŚREDNIA FIRMA

2400*
 • *za osobę
 • od 6 do 10 pracowników

DUŻA FIRMA

1900*
 • *za osobę
 • powyżej 10 pracowników

Wszystkie wartości podane są bez obowiązującej stawki podatku VAT ( 23%).

W zakresie obsługi księgowej świadczymy także:
W celu ochrony naszych Klientów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami niespójności z obowiązującym prawem ksiąg rachunkowych oferujemy usługę nadzoru księgowego. Celem podstawowym usługi jest okresowe kontrolowanie działu księgowości w firmie Klienta. Najważniejszą zaletą tej usługi jest niejako przekierowanie odpowiedzialności na nasze biuro zgodne z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta obejmuje swoim zakresem:

 • kontrolę zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca oraz szczegółowa analiza sposobu ujęcia w księgach dowodów księgowych, które zostały ujęte i wprowadzone do ewidencji w danym miesiącu;
 • sprawdzenie sald rozrachunków z kontrahentami, pracownikami oraz rozrachunków publicznoprawnych;
 • kontrolę ewidencji środków pieniężnych;
 • kontrolę ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz planu amortyzacji;
 • uzgadnianie z saldami odpowiednich kont księgowych;
 • comiesięczną kontrolę rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, sprawdzanie deklaracji VAT 7;
 • sprawdzenie szczegółowej kalkulacji zaliczki na podatek od osób prawnych;
 • sporządzanie na koniec każdego miesiąca rachunku zysków i strat oraz bilansu firmy;
 • przeprowadzanie cyklicznych przeglądów ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie szczegółowej listy uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych.
Doświadczenia zebrane na przestrzeni lat pozwoliły zbudować naszej firmie liczne grono zaufanych partnerów biznesowych. Jednym z nich są biegli rewidenci i ich asystenci, specjaliści o bardzo szerokiej wiedzy merytorycznej oraz o ogromnym doświadczeniu zawodowym. W skład usług wchodzą między innymi: przegląd i badanie sprawozdań finansowych, audyty stowarzyszeń i fundacji czy audyty organizacji korzystających z mechanizmów finansowania ze środków unijnych.